การชำระค่าจองที่นั่งเรียนและค่าธรรมเนียมการสมัคร

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ? สาขาสมุทรปราการ? เลขที่บัญชี 155-7-69088-8? ชื่อบัญชี? ?โรงเรียนเดินสากล?? ภายใน? 7? วัน

– เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้ว ?โปรดโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่งานการเงิน ?ที่หมายเลข 02-703-3232 ?ต่อ ?113 ?หรือส่งแฟกซ์แสดงหลักฐานการชำระเงินได้ที่หมายเลข 02-703-3535

-? เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ ?เพื่อนำมาออกใบเสร็จที่โรงเรียนเดินเรือสากล

หมายเหตุ : จำนวนเงินค่าจองที่นั่งเรียนและค่าธรรมเนียมการสมัคร??? ? ทุกสาขา? 3,050? บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางค่าธรรมเนียมหลักสูตรการศึกษา

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร

โรงเรียนเดินเรือสากล อาคารวิภากร

เลขที่ 1122 หมู่ที่ 6 ซ.เทศบาลบางปู 10 ถ.ท้ายบ้าน

ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

สมัครเรียนOnline