ขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรการศึกษา

1. สมัครออนไลน์

1. ชำระค่าจองที่นั่งเรียนและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ* จำนวนเงิน 3,050 บาท โดยการโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรปราการ เลขที่บัญชี 155-7-69088-8 ชื่อบัญชี  โรงเรียนเดินเรือสากล หรือ “Inter Maritime School”
2. เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ www.ims.ac.th เลือกรายการ Login (ด้านขวามือบนสุดของเว็บไซต์) ลงชื่อเข้าใช้งานในส่วนของ “นักเรียน”
3. กรอกหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งาน
4. ศึกษารายละเอียดอีกครั้ง จากนั้นเลือกรายการ “สมัครออนไลน์”
5. กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน ข้อมูลใดไม่มีให้ใส่คำว่า “ไม่ทราบ” ห้ามเว้นว่างไว้
6. กรอกรายละเอียดหลักฐานการชำระเงิน หรือแนบรูปถ่าย (อัพโหลด) สลิปการโอนเงิน เพื่อยืนยันสถานการณ์ชำระเงิน
7. ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง จากนั้นเลือก “สมัครเรียน”
8. ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของโรงเรียนฯ

9. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงินได้  โดยใช้เลขประจำตัว 13 หลัก  และท่านสามารถแก้ไขการสมัคร  จากนั้นทำการบันทึกในการยืนยันการแก้ไขการสมัคร

10.รอผลประมาณ 1-2 สัปดาห์  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล  และตรวจสอบข้องมูลแล้ว  จะแจ้งสถานะการชำระเงินกลับไป

หมายเหตุ
1. การสมัครเรียนจะสมบูรณ์เมื่อโรงเรียนเดินเรือสากล ได้รับค่าจองที่นั่งเรียน และค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว
2. หลักฐานการสมัครไม่ครบ ให้นำส่งเพิ่มในวันสอบคัดเลือกได้
3. เนื่องจากโรงเรียนเดินเรือสากล สามารถรับนักเรียนได้จำนวนจำกัด ดังนั้นต้องพิจารณารับนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน กรณีผลการสอบข้อเขียนมีคะแนนเท่ากัน โรงเรียนเดินเรือสากลจะให้สิทธิการเข้าเรียนจากการชำระค่าจองที่นั่งเรียน และค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตามลำดับก่อน-หลัง
4. ค่าจองที่นั่งเรียน และค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ* มีดังนี้
– จำนวนเงิน 50 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (ไม่สามารถขอรับคืนได้)
– จำนวนเงิน 3,000 บาท เป็นค่าจองที่นั่งเรียน เมื่อสอบผ่านจะโอนเข้าเป็นค่าธรรมเนียมการเรียน หากสอบไม่ผ่าน หรือสละสิทธิไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

2. สมัครทางไปรษณีย์?

ขอรับใบสมัครและระเบียบการสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ?เพียงส่งซองเปล่าขนาดเอ 4 จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ?พร้อมติดแสตมป์จำนวน ?5 ?บาท ?ส่งมาที่โรงเรียนเดินเรือสากลตามที่อยู่ด้านล่าง เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว

– กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

– โอนเงินชำระค่าจองที่นั่งเรียนและค่าธรรมเนียมการสมัคร

– ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครต่างๆ มาตามที่อยู่ของโรงเรียนเดินเรือสากล

3. สมัครด้วยตนเอง

โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครตามละเอียดด้านล่าง พร้อมชำระค่าจองที่นั่งเรียนและค่าธรรมเนียมการสมัครที่โรงเรียนเดินเรือสากล? ได้ทุกวันในเวลาทำการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

เกณฑ์การคัดเลือก