ใบอนุญาติก่อตั้งโรงเรียน?จากกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับรองหลักสูตร?8 หลักสูตรแรกจากกรมเจ้าท่า

ประกาศ?อนุมัติ 36 หลักสูตรจากกรมเจ้าท่า

การรับรองมาตรฐาน?11.LRQA_No.BGK6017250_(Thai-Eng)

ใบสมัคร 2558

ระเบียบการสมัคร