1. การป้องกันและการดับไฟ / FPFF

Fire Prevention and Fire Fighting

2. การดำรงชีพในทะเล / PST
Personal Survival Techniques

3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น EFA
Elementary First Aid

4. ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม / PSSR
Personal Safety and Social Responsibility

5. ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัย / BSTR
Basic Safety Training Refresh

6. พื้นฐานมาตรการรักษาความปลอดภัย / SAS
Security Awareness Training for all Seafarers

7. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ / DSD
Security Training for Seafarers with Designated?Security Duties

8. เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต / SCRB
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other?than Fast Rescue Boats

9. การดับไฟชั้นสูง / ATFF
Advanced in Fire Fighting

10. การปฐมพยาบาลในเรือ / MFA
Medical First Aid

11. การรักษาพยาบาลในเรือ / MDC
Medical Care

12. เรือเร็วช่วยชีวิต / FRB
Proficiency in Fast Rescue Boats

13. การจัดการกลุ่มผู้โดยสาร / CRM
Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct?Services to Passenger in Passenger Spaces

14. พื้นฐานเรือบรรทุกนำมันและสารเคมี / BOC
Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations

15. พื้นฐานเรือบรรทุกก๊าซเหลว / BLG
Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations

16. เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง / STOT
Specialized Training for Oil Tankers

17. เรือบรรทุกสารเคมีชั้นสูง / STCT
Specialized Training for Chemical Tankers

18. เรือบรรทุกก๊าซเหลวชั้นสูง / STLC
Specialized Training for Liquefied Gas Tankers

19. มาตรการการป้องกันโจรสลัดและโจรติดอาวุธ / APAR
Actions to be taken to Prevent Acts of?Piracy an Armed Robbery

20. นายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ / SSO
Ship Security Officer

21. นายงานรักษาความปลอดภัยประจำบริษัทเรือ / CSO
Company Security Officers

22. นายงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ / PFSO
Port Facility Security Officers

23. การเดินเรือด้วยเรดาร์ระดับปฏิบัติการ / RNOL
Radar Navigation at Operation Level

24. การเดินเรือด้วยเรดาร์ระดับบริหาร / RNML
Radar Navigation at Management Level

25. การใช้แผนที่อิเลคทรอนิกส์ / ECDIS
Generic Operator Electronic Chart Display

26. พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล / ROC
Restricted Operator?s Certificate (ROC)

27. พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ / GOC
General Operator?s Certificate (GOC)

28. การบริหารจัดการในสะพานเดินเรือ / SSBT
Ship Simulator and Bridge Teamwork

29. การใช้ระบบแสดงตนอัตโนมัติ / AIS
Operational use of Automatic Identification System

30. การประเมินบนเรือ / OBAS
On-Board Assessment

31. หน่วยควบคุมของรัฐเมืองท่า / PSC
Port State Control

32. อุบัติเหตุทางทะเลและการสอบสวนเหตุการณ์ / MAII
Marine Accident and Incident Investigation

33. วิชาครู / TCI
Training Course for Instructors

34. ตัวแทนออกของมาตรฐาน / MBCB
Marine Business and Custom Broker

35. การขับเรือยนต์เล็ก / POWB
Power Boats

36. พนักงานควบคุมการจราจรทางนำ / VTS
Vessel Traffic Service Operator Training (VTS)

37. ภาษาอังกฤษทางเรือเบื้องต้น / EME
Elementary Maritime English

38. ภาษาอังกฤษทางเรือ / IME
Intermediate Maritime English

39. การนำเรือ / SHL
Ship Handling

40. อนุสัญญาแรงงานทางทะเล / MLC
Maritime Labour Convention

ตารางการฝึกอบรมประจำปี 2558

ดูรายละเอียด ?คลิกเลย!
ปฏิทินที่นี่