รวม-แผนการฝึกอบรม-58_Page_2

ระดับลูกเรือ

1.?ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ

2.?ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือ

3.?ลูกเรือช่างอิเลคทรอเทคนิคอล

4.?ลูกเรือชำนาญการฝ่ายเดินเรือ

5.?ลูกเรือชำนาญการฝ่ายช่างกลเรือ

 

ระดับนายประจำเรือ

1.?นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ?ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

2.?หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ ?ของเรือเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า

3.?นายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล

4. หลักสูตรต้นเรือ / นายเรือ

รายละเอียดหลักสูตร