100 y

รำลึกหนึ่งร้อยปี

by Ims 0 Lessons in ,

เนื่องในงานรำลึก 100 ปี “เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์” นักเรียนโรงเรียนเดินเรือสากล ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงในการตั้งกระบวนแถวต้อนรับประธานในพิธี ?มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ?ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

คนเรือ

มารู้จักกับ "คนเรือ"

by Ims 0 Lessons in ,

?คนเรือ? ผู้ใช้ชีวิตอยู่บนเรือ เมื่อเห็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆลำหนึ่งแล่นผ่าน คุณรู้ไหมว่าบนเรือนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ?คนเรือ? หรือ ?Seaman? จำนวนประมาณ 20 คนอาศัยอยู่ พวกเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนเรือบางคนไม่ได้เหยีบยพื้นดินเป็นเดือนๆ เรือเป็นทั้งบ้านและที่ทำงาน เวลากินก็กินอาหารอย่่างเดียวกัน เพราะมีพ่อครัวคนเดียว คนเรือ จะต้องทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด ปีใหม่ไม่หยุด ลอยกระทงก็ไม่หยุด บนเรือจะใช้วิธีทำงานแบบเป็นกะเพื่อให้เรือแล่นได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดพัก จากเมืองท่าหนึ่งไปยังอีกเมืองท่าหนึ่งบางครั้งใช้เวลาเป็นสัปดาห์ บางครั้งเป็นเดือน คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล ลูกผู้ชายประมาณ 20 คนไดร่วมหัวจมท้ายกันฝ่าฟันคลื่นลมโดยไม่กลัวเกรง พวกเขาเหล่านั้นใช้ความอดทน แรงกายแรงใจ แลกมาซึ่งค่าตอบแทนที่ทำให้ครอบครัวของพวกเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ตำแหน่งต่างๆบนเรือ?อ่านต่อ

ท่าเรือ

แนวทางในการประกอบอาชีพชาวเรือ

by Ims 0 Lessons in ,

การศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ มี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ – ฝ่ายเดินเรือ (Deck Department) ศึกษาเน้นหนักในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ การเดินเรือ การเรือ กฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศ การบรรทุกและการจัดระวาง อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ อุทกศาสตร์ การสื่อสารสากล การบริหารงานสังคม จิตวิทยาและหลักผู้นำ – ฝ่ายช่างกลเรือ (Engine Department) ศึกษาเน้นหนักในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลเรือ การไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การต่อเรือและการทรงตัวของเรือ การโรงงานและการบริหารงานสังคม จิตวิทยาและหลักผู้นำ อ่านต่อ

SPU

IMS กับธุรกิจเรือสำราญ

by Ims 0 Lessons in ,

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองโอกาส ครบรอบ 25 ปี ? ? วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ?25 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์? และ พิธีเปิด ?SPU Airlines? อย่างเป็นทางการ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเดินขบวนพาเหรดของนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด Uniform ของนักศึกษา การเปิดตัวห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง พิธีติดปีกนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา และการออกร้านของสถานประกอบการในเครือข่ายวิชาชีพชั้นนำ อาทิเช่น โรงเรียนเดินเรือสากล การเสวนาในหัวข้อ ?The Journey to Success?Service Industry across Cultural Barrier? และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ?การยกระดับประเทศไทยเป็น MICE Hub? เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการ ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน […]

10612833_1548267448736338_1855554511002484852_n

บ.ทิปโก้ เยี่ยมชมโรงเรียน

by Ims 0 Lessons in ,

คณะผู้บริหารจากบริษัท ทิปโก้ เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเดินเรือสากล พร้อมให้กำลังใจนักเรียนฯ ในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักเดินเรือ ????

เทคนิค

MOU วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

by Ims 0 Lessons in ,

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กับ โรงเรียนเดินเรือสากล

สารพัดช่าง

MOU วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

by Ims 0 Lessons in ,

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ โรงเรียนเดินเรือสากล

รับรอง

โรงเรียนเดินเรือสากลได้รับการตรวจรับรองแล้ว!!!

by adminsek 0 Lessons in ,

โรงเรียนเดินเรือสากลได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ และ กรมเจ้าท่า แล้ว โรงเรียนเดินเรือสากลได้รับการตรวจรับรองหลักสูตรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (กระทรวงศึกษาธิการ) ?และกรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม) แล้ว ?ณ ?โณงเรียนเดินเรือสากล ?สมุทรปราการ