ทำไมต้องเรียนที่ โรงเรียนเดินเรือสากล?

– หลักสูตรฝึกอบรมปรับปรุงล่าสุดตามข้อบังคับ STCW 2010

– อุปกรณ์ฝึกอบรมทันสมัย ใหม่ล่าสุดตามข้อบังคับ STCW 2010

– ทีมงานอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงมายาวนาน

– สถานที่อบรมกว้างขวาง สะดวกสบาย

– สามารถสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถจากกรมเจ้าท่าได้

20140430103548-0??20140430103737-0??20140430103936-0