สอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนเป็นการจัดสอบในวันเดียว หลังจากรายงานตัวที่จุดรับลงทะเบียนแล้วก็เริ่มต่อด้วยการสอบข้อเขียน

(คณิตศาสตร์ 30 ข้อ, วิทยาศาสตร์ 30 ข้อ, อังกฤษ 30 ข้อ และความรู้ทั่วไป 10 ข้อ รวมเป็น 100 ข้อ)

จากนั้นทดสอบ IQ และต่อด้วยการทดสอบร่างกาย (ยึดพื้น, ดึงข้อ, ซิทอัพ) เป็นอันเสร็จสิ้นการสอบในช่วงครึ่งวันเช้า

ช่วงครึ่งวันบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์เป็นราบบุคคล ?สัมภาษณ์ปากเปล่าเป็นภาษาไทย นอกจากนี้ยังต้องเจอกับแบบทดสอบบุคลิคภาพทางจิตวิทยาอีกด้วย

DSC_0333?DSC_0173

DSC_0160?DSC_0137