โรงเรียนเดินเรือสากลได้รับการตรวจรับรองแล้ว!!!

โรงเรียนเดินเรือสากลได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ และ กรมเจ้าท่า แล้ว

โรงเรียนเดินเรือสากลได้รับการตรวจรับรองหลักสูตรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

(กระทรวงศึกษาธิการ) ?และกรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม) แล้ว ?ณ ?โณงเรียนเดินเรือสากล ?สมุทรปราการ

DSCF2789