หลักสูตรที่ขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

1.หลักสูตรการขับเรือยนต์เล็ก POWER BOAT                                                ค่าอบรม  6,000 / 2 วัน

2.หลักสูตรพนักงานควบคุมการจราจรทางน้ำ                                                    ค่าอบรม  9,000 / 8 วัน

VESSEL TRAFFIC SERVICE OPERATOR TRAINING (VTS)

3.การใช้วิทยุสื่อสารย่าน Marine band                                                            ค่าอบรม  3,000 / 2 วัน

4.หลักสูตรนายท่า Harbor Master                                                                  ค่าอบรม  6,500 / 2 วัน